Прием

Прием 2024-2025

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:   Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура”

Прочетете повече »

Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

Професионално направление: код № 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА Професия: код № 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Специалност: код № 5220105 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Допълнителни правоспособности: v                Машинист

Прочетете повече »

Специалност: ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

Професионално направление: код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, комуникационна и компютърна техника Професия: код № 523070 ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ Специалност: код № 5230704 ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ

Прочетете повече »

Специалност: ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Професионално направление: код № 840 Транспортни услуги Професия: код № 840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт Специалност: код № 8400801 Търговска експлоатация на

Прочетете повече »

След VII клас за 2024-2025 година

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура” Професия – Техник по автоматизация защитена професия Срок на

Прочетете повече »