Прием

Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

Професионално направление: код № 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА Професия: код № 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Специалност: код № 5220105 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Допълнителни правоспособности: v                Машинист

Прочетете повече »

Специалност: ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

Професионално направление: код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, комуникационна и компютърна техника Професия: код № 523070 ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ Специалност: код № 5230704 ОСИГУРИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ

Прочетете повече »

Специалност: ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Професионално направление: код № 840 Транспортни услуги Професия: код № 840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт Специалност: код № 8400801 Търговска експлоатация на

Прочетете повече »

След VII клас за 2023-2024 година

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: Специалности  за учебната 2023-2024 година   Специалност “Ръководител движение” Професия – Oрганизатор по експлоатация в железопътната инфраструктура

Прочетете повече »