Специалности

Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура

Професия – техник по автоматизация Обучение за управление на МПС; Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността; Придобиване на правоспособност: – Електромеханик осигурителни инсталации;

Прочетете повече »

Локомотиви и вагони

Професия – техник по железопътна техника Обучение за управление на МПС; Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността; Придобиване на правоспособност: – Заварчик на

Прочетете повече »