Учебен процес

Олимпиади

Олимпиади  и сътезания 2023-2024 г   Български език и литература – 23.01.2024г. – 14,30 Английски език – 15.01.2024г. – 14,30 Математика – 04.12.2024г. – 14,30

Прочетете повече »

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти в ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Горна Оряховица Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование

Прочетете повече »

Държавни изпити

Държавни зрелостни изпити 2024 година Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити: СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ Срок за подаване на заявления 06.02.2024 г – 21.02.2024 г Заължителен

Прочетете повече »

Учебни планове

1.Типов учебен план по специалност код 5230704 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура” от професия код 523070 „Техник по автоматизация” от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и

Прочетете повече »

Графици

График за класни и контролни работи през II учебен срок за 2023 – 2024 г. График за консултации и приемни дни на учителите през II

Прочетете повече »

Форми на обучение

Чл. 8. Формите на обучение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” са: дневна и самостоятелна. Чл. 9. (1) В дневна форма на обучение учениците се

Прочетете повече »

Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна23.12.2023 г. – 02.01.2024 г.

Прочетете повече »

Валидиране

Професионална гимназия по железопътен транспорт – гр. Горна Оряховица осъществява дейности по валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно

Прочетете повече »