Държавни изпити

Държавни зрелостни изпити 2024 година

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити:

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

Срок за подаване на заявления 06.02.2024 г – 21.02.2024 г

Заължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература   — 17.05.2024 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в часта му по теория на професията)   —  20.05.2024 г начало 8.30ч.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект  в теоретичната и практическата част —  21.05.2024 г начало 9.00ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпи

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 22.05.2024 г. – 31.05.2025 г.

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

Срок за подаване на заявления 26.06.2024 г – 07.07.2024 г

Задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература- 22.08.2024 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в часта му по теория на професията) —  23.08.2024 г начало 8.30ч.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект  в теоретичната и практическата част —  26.08.2024 г начало 9.00ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.08.2024 г. – 30.08.2024 г.

График за провеждане на държавни изпити за придобиване на  степен на професионална квалификация през учебната 2023  / 2024 година.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Правоспособност се придобива след завършен XII клас и положени изпити по теория и практика. Изпитите се провеждат по национални изпитни програми. Организацията и графикът за провеждане им се определят със заповед на Директора на ПГ по ЖПТ  и ИА”ЖА”.

Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.