ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 30.03.2020 Г.

График за дистанционно обучение от 30.03.2020 г.
Паралелка (8а) Специалност “Ръководител движение”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
Български език и литература Д. Петкова 11,00-11,45 9,00-9,45
Английски език В.Ванков 9,00-9,45 10,00-10,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45 11,00-11,30
Информационни технологии Б.Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45
География и икономика Г.Петрова 10,00-10,30
Философия Г.Петрова 11,00-11,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 11,00-11,30
Физика и астрономия Т.Филева 9,00-9,30
Музика В.Ванков 12,00-12,30
Изобразително изкуство И.Матев 10,00-10,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Химия и ООС М.Йорданов 12,00-12,30
Предприемачество С.Кирова 10,00-10,30
Техническо чертане – РПП С.Кирова 11,00-11,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 9,00-9,45
Електротехника – РПП Б.Кънчева 12,00-12,30
Паралелка (8б) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
Български език и литература Д.Петкова 9,00-9,45 10,00-10,45
Английски език Вл.Ванков 10,00-10,45 9,00-9,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45 11,00-11,30
Информационни технологии Б.Кънчева 11,00-11,30
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45
География и икономика Г.Петрова 10,30-11,00
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 11,00-11,30
Физика и астрономия Т.Филева 11,10-11,40
Химия и ООС М.Йорданов 12,00-12,30
Музика В.Ванков 12,00-12,30
Изобразително изкуство И.Матев 11,00-11,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Предприемачество С.Кирова 10,00-10,30
Техническо чертане – РПП С.Кирова 9,00-9,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 12,00-12,30
Матералознание – РПП Г.Пандъкова 9,00-9,45
Паралелка (9а- I гр.) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,45
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 9,00-9,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45 12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 9,00-9,30
Философия Г.Петрова 10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 12,00-12,30
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,30
Химия и ООС М.Йорданов 11,00-11,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ОПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – ОтПП Б. Кънчева 11,00-11,30
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – РПП Б. Кънчева 10,00-10,45
Електроенергетика – РПП С. Димова 10,00-10,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 10,00-10,30
Паралелка (9а- II гр.) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,45
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 9,00-9,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45 12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 9,00-9,30
Философия Г.Петрова 10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 12,00-12,30
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,30
Химия и ООС М.Йорданов 11,00-11,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ОПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Материалознание – ОтПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – РПП Б. Кънчева 10,00-10,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 10,00-10,45
Техническо чертане – РПП Г.Пандъкова 11,00-11,30
Паралелка (10а -I гр. ) Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45 10,00-10,30
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 11,00-11,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 12,00-12,45 12,00-12,30
Философия Г.Петрова 9,00-9,45
Биология и здр.образование М.Йорданов 10,00-10,45
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45
Химия и ООС М.Йорданов 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 10,00-10,45
Икономика – ОПП С.Кирова 11,00-11,30
Електротехника – ОтПП Б.Кънчева 10,00-10,30
Техническо чертане и документиране – ОтПП С.Кирова 11,00-11,45
Паралелка (10а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45 10,00-10,30
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 11,00-11,45
Математика T. Филева 9,00-9,45
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 12,00-12,45 12,00-12,30
Философия Г.Петрова 9,00-9,45
Биология и здр.образование М. Йорданов 10,00-10,45
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45
Химия и ООС М. Йорданов 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 10,00-10,45
Икономика – ОПП С. Кирова 11,00-11,30
Техническа механика – РПП С. Кирова 11,00-11,30
Железопътни вагони – РПП Г. Пандъкова 12,00-12,30
Паралелка (11а -I гр. ) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30 10,00-10,45
Английски език В.Ванков 11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ЗПП Б.Кънчева 10,00-10,45
Предприемачество – ЗПП С.Кирова 9,00-9,30
Електрически машини и апарати – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
Електрообзавеждане на ЖПТ – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
Ел.машини и апарати – ЗИПП С.Димова 10,00-10,30
ЕОЖПТ – ЗИПП С.Димова 10,00-10,30
Паралелка (11а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30 10,00-10,45
Английски език В.Ванков 11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ЗПП Б.Кънчева 10,00-10,45
Предприемачество – ЗПП С.Кирова 9,00-9,30
Техническа механика – ЗПП С.Кирова 9,00-9,45
Заваряване – ЗПП Г.Пандъкова
Дизелови локомотиви – ЗПП П.Попов 9,00-9,45
Електрически локомотиви – ЗПП П.Попов 11,00-11,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
ЖП вагони – ЗИПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
Електрически локомотиви – ЗИПП П.Попов 10,00-10,30
Паралелка (12а -I гр. ) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
Свят и личност Г.Петрова 12,00-12,45
Чужд език по професията – АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Котактни мрежи – ЗПП В.Цветкова 9,00-9,45
Тягови подстанции – ЗПП В.Цветкова 10,00-10,45
Нормативи на ЖПТ – ЗПП И.Чолаков 11,00-11,45
Експлоатация и ремонт – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
Автоматизация и управление Б.Кънчева 10,00-10,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
Контактни мрежи – ЗИПП В.Цветкова 10,00-10,30
Тягови подстанции – ЗИПП В.Цветкова 11,00-11,30
УП по специалността С.Димова 9,00-9,45
Паралелка (12а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
Свят и личност Г.Петрова 12,00-12,45
Чужд език по професията – АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Ел.локомотиви – ЗПП П.Попов 9,00-9,30
Ремонт на ПЖПС – ЗПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
ИВДЛВ – ЗПП П.Попов 10,00-10,45
Автоматизаия и управление на ЖПТ – ЗПП Б.Кънчева 11,00-11,45
Експлоатация на локомотиви и вагони – ЗПП П.Попов 11,00-11,30
Нормативи за ЖПТ – ЗПП Г.Пандъкова 9,00-9,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
УП по специалността П.Попов 9,00-9,45
Забележка:
1. На ден за парарелка не трябва да има повече от 4 часа;
2. Броят на часовете да бъде съобразен със седчмичния хорариум по модела: до 2 часа седмичен хорариум – 1 час дистанционно обучение;