Други проекти

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”-„НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА ОТ ТЕАТРАЛНО – ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ “ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА” 2007/2009

Изграждане на граждански позиции в обществото, активизиране на гражданската отговорност и активност, и формиране на социални умения за живота. Ученици от ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Горна Оряховица взеха активно участие в проекта Национална мрежа от младежки театрално-дискусионни клубове “Граждани на Европа” организиран от Театър “Цвете” с подкрепата на Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.В 7 града в България бяха изградени и включени в работа в мрежа младежки театрално-дискусионни клубове и необходимото местно неформално социално обкръжение, което да подкрепя младите хора в тяхната подготовка за участие в социалния живот.

Проектът получи награда „МАЖОР” – за най–добър младежки проект.

 

YOUTHBG.NET – ВИРТУАЛНАТА МРЕЖА ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ 2007

Проектът е на фондация ”ЗАЕДНО”, финансиран от ДАМС. YOUTHBG.net e виртуална мрежа, за повишаване капацитета на младежките организации и екипи, за обмен на знания, сътрудничество и партньорство, с цел развитие на младежкия сектор, чрез новите комуникационни технологии и Интернет. YOUTHBG.net е виртуална мрежа на младите хора, която се реализира и развива на базата на Интернет портал и на различни обучителни и информационни кампании, както и виртуални младежки кампании.

Порталът YOUTHBG.net e виртуално пространство за достъп до актуална информация и ресурси в Интернет за младежките дейности, проекти и инициативи в България. Благодарение на нашите партньори от Фондация „Заедно” и с финансовата подкрепа на ДАМС – вече имаме сайт на форум – театъра в нашата гимназия.

www.forumtheatre-go.youthbg.net

 

ПРОГРАМА: SPRING DAY 2009

Нашите ученици от МТДК „Граждани на Европа”, се включиха в една от дейностите на Spring Day – “15 minutes of fame”.

 

ПРОГРАМА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” – УЧАСТИЕ В 5 ОБЛАСТНИ СРЕЩИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОН И ГО КЪМ РИО – Г-ЖА Б. ДИМИТРОВА 2005 – 2015

Гражданското образование като преносител за усвояване на демократичните ценности – отговорност насочена към изграждане на социална култура у учениците, разкриваща „картината” за ценностите, институциите, механизмите и процедурите на демократичното общество и изграждането на умения за тяхното прилагане.

Програмата се реализира в рамките на Световното десетилетие на ООН за образование за устойчиво развитие 2005 – 2015 г

 

МЕЖДУНАРОДЕН УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ И ЕНЕРГИЯ – SPARE 2009 – 2011

Целта на проекта е учениците да се научат да използват природните ресурси и енергия ефективно.

SPARE – училищата осъществяват образование на ученици в областите на енергоефективността, чрез заложено обучение и практическа дейност.

Гимназията получи Международен сертификат за членство в мрежата SPARE за училище, подкрепящо енергийната ефективност.