Електрообзавеждане на железопътна техника

Професия – електротехник
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
– Механик контактни мрежи;
– Машинист на подвижни работни площадки;
Завършилите могат да намерят реализация като електротехници, електромонтьори, проектанти по експлоатацията и ремонта на съоръженията на електрическите мрежи, електрообзавеждането във всички железопътни и други транспортни предприятия, НЕК, електроразпределителните компании, промишлени предприятия и фирми, проектиращи и изграждащи електрически инсталиции.