ГРАФИК ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Училище :  Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Й. Вапцаров” гр. Горна Оряховица
График за дистанционно обучение от 21.04.2020 г.
Паралелка (8а) Специалност “Ръководител движение”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
Български език и литература Д. Петкова 11,00-11,45 9,00-9,45
Английски език В.Ванков 9,00-9,45 10,00-10,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45 11,00-11,45
Информационни технологии Б.Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45
География и икономика Г.Петрова 10,00-10,30
Философия Г.Петрова 11,00-11,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 11,00-11,30
Физика и астрономия Т.Филева 9,00-9,30
Музика В.Ванков 12,00-12,30
Изобразително изкуство И.Матев 10,00-10,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Химия и ООС М.Йорданов 12,00-12,30
Предприемачество С.Кирова 10,00-10,30
Техническо чертане – РПП С.Кирова 11,00-11,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 9,00-9,45
Електротехника – РПП Б.Кънчева 12,00-12,30
УП-ОПУ-РПП П.Попов 12.45-13.30
Паралелка (8б) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
Български език и литература Д.Петкова 9,00-9,45 10,00-10,45
Английски език Вл.Ванков 10,00-10,45 9,00-9,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45 11,00-11,45
Информационни технологии Б.Кънчева 11,00-11,30
История и цивилизации Г.Петрова 10,00-10,45
География и икономика Г.Петрова 10,30-11,00
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 11,00-11,30
Физика и астрономия Т.Филева 11,10-11,40
Химия и ООС М.Йорданов 12,00-12,30
Музика В.Ванков 12,00-12,30
Изобразително изкуство И.Матев 11,00-11,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Предприемачество С.Кирова 10,00-10,30
Техническо чертане – РПП С.Кирова 9,00-9,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 12,00-12,30
Матералознание – РПП Г.Пандъкова 9,00-9,44
УП- ОПУ-РПП П.Попов 12.45-13.30
Паралелка (9а- I гр.) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,45
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 9,00-9,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45 12,00-12,45
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 9,00-9,30
Философия Г.Петрова 10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 12,00-12,30
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,30
Химия и ООС М.Йорданов 11,00-11,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ОПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – ОтПП Б. Кънчева 11,00-11,30
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – РПП Б. Кънчева 10,00-10,45
Електроенергетика – РПП С. Димова 10,00-10,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 10,00-10,45
УП-ОМ – РПП С.Кирова 12,00-12,45
Паралелка (9а- II гр.) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,45
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 9,00-9,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45 12,00-12,30
Информационни технологии Б. Кънчева 12,00-12,30
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 9,00-9,30
Философия Г.Петрова 10,00-10,30
Биология и здр.образование М.Йорданов 12,00-12,30
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,30
Химия и ООС М.Йорданов 11,00-11,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ОПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Материалознание – ОтПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
ЗБУТ- РПП Б. Кънчева 11,00-11,30
Електротехника – РПП Б. Кънчева 10,00-10,45
Техническа механика – РПП С.Кирова 10,00-10,45
Техническо чертане – РПП Г.Пандъкова 11,00-11,45
УП-ОПУ – РПП Г.Пандъкова 12,00-12,45
Паралелка (10а -I гр. ) Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45 10,00-10,30
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 11,00-11,45
Математика Т.Филева 9,00-9,45
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 12,00-12,45 12,00-12,30
Философия Г.Петрова 9,00-9,45
Биология и здр.образование М.Йорданов 10,00-10,45
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45
Химия и ООС М.Йорданов 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 10,00-10,45
Икономика – ОПП С.Кирова 11,00-11,30
Електротехника – ОтПП Б.Кънчева 10,00-10,30
Техническо чертане и документиране – ОтПП С.Кирова 11,00-11,45
УП-ОКА – РПП Б.Кънчева 12,00-12,45
Паралелка (10а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 10,00-10,45 10,00-10,30
Английски език Вл.Ванков 9,00-9,45
Руски език Д.Петкова 11,00-11,45
Математика T. Филева 9,00-9,45
История и цивилизации Г.Петрова 11,00-11,45 9,00-9,45
География и икономика Г.Петрова 12,00-12,45 12,00-12,30
Философия Г.Петрова 9,00-9,45
Биология и здр.образование М. Йорданов 10,00-10,45
Физика и астрономия Т.Филева 12,00-12,45
Химия и ООС М. Йорданов 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 10,00-10,45
Икономика – ОПП С. Кирова 11,00-11,30
Техническа механика – РПП С. Кирова 11,00-11,30
Железопътни вагони – РПП Г. Пандъкова 11,00-11,30
УП-спец – РПП Г. Пандъкова 10,00-10,45
Паралелка (11а -I гр. ) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30 10,00-10,45
Английски език В.Ванков 11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ЗПП Б.Кънчева 10,00-10,45
Предприемачество – ЗПП С.Кирова 9,00-9,30
Електрически машини и апарати – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
Електрообзавеждане на ЖПТ – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
Ел.машини и апарати – ЗИПП С.Димова 10,00-10,30
ЕОЖПТ – ЗИПП С.Димова 10,00-10,29
УП-лаб-ЕМА С.Димова 11,00-11,45
УП-спец. С.Димова 11,45-12,30
Паралелка (11а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 11,00-11,30 10,00-10,45
Английски език В.Ванков 11,00-11,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
История и цивилизации Г.Петрова 9,00-9,45
Философия Г.Петрова 12,00-12,30
Физическо възпитание и спорт И.Матев 11,00-11,45
ЗБУТ – ЗПП Б.Кънчева 10,00-10,45
Предприемачество – ЗПП С.Кирова 9,00-9,30
Техническа механика – ЗПП С.Кирова 9,00-9,45
Заваряване – ЗПП Г.Пандъкова
Дизелови локомотиви – ЗПП П.Попов 9,00-9,45
Ел. локомотиви – ЗПП П.Попов 11,00-11,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
ЖП вагони – ЗИПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
Ел. локомотиви – ЗИПП П.Попов 10,00-10,30
УП-зав. П.Попов 12,00-12,45
УП-спец. Г.Пандъкова 12,00-12,45
Паралелка (12а -I гр. ) Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
Свят и личност Г.Петрова 12,00-12,45
Чужд език по професията – АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Котактни мрежи – ЗПП В.Цветкова 9,00-9,45
Тягови подстанции – ЗПП В.Цветкова 10,00-10,45
Нормативи на ЖПТ – ЗПП И.Чолаков 11,00-11,45
Експлоатация и ремонт – ЗПП С.Димова 9,00-9,45
Автоматизация и управление Б.Кънчева 10,00-10,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
Контактни мрежи – ЗИПП В.Цветкова 10,00-10,30
Тягови подстанции – ЗИПП В.Цветкова 11,00-11,30
УП по специалността С.Димова 9,00-9,45
Паралелка (12а -II гр. ) Специалност “Локомотиви и вагони”
Учебен предмет Учител понеделник вторник сряда четвъртък петък
 начален час – краен час
БЕЛ Д.Петкова 9,00-9,30 11,00-11,45
Математика Т.Филева 10,00-10,45
Свят и личност Г.Петрова 12,00-12,45
Чужд език по професията – АЕ В.Ванков 11,00-11,30 9,00-9,45
Физическо възпитание и спорт И.Матев 12,00-12,45
Ел.локомотиви – ЗПП П.Попов 9,00-9,30
Ремонт на ПЖПС – ЗПП Г.Пандъкова 10,00-10,30
ИВДЛВ – ЗПП П.Попов 10,00-10,45
Автоматизаия и управление на ЖПТ – ЗПП Б.Кънчева 11,00-11,45
Експлоатация на локомотиви и вагони – ЗПП П.Попов 11,00-11,30
Нормативи за ЖПТ – ЗПП Г.Пандъкова 9,00-9,45
БЕЛ – ЗИП Д.Петкова 12,00-12,30
УП-зав. П.Попов 10,00-10,45
УП по специалността П.Попов 9,00-9,45