ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Със  Заповед №РД09-213/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката  дните от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Велико Търново.