Обществен съвет

Обществен съвет

Състав

Председател:Валентина Станева Брязова - представител на родителите, Членове:1.инж.Калин Тодоров Тодоров- представител на работодателите;2. Лидия Илиева Прокопова-представител ан МОН;3.Катерина Георгиева Петрова-представител на родителите;4.Данаил Венков Ангелов-предствител на родителите

Молба за прием

Кратко описание

Молба за прием

Кратко описание