ОБУЧЕНИЕ ОТ 07.02.2022 Г. ДО 18.02.2022 Г.

Със Заповед №РД09-2203 от 04.02.2022г на МОН, във връзка заповед №РД-02-22 от 01.02.2022г на РЗИ – В.Търново

се преустановява присъствения учебен процес за учениците от V до XII клас

като се организира обучение от растояние в електронна среда както следва:

-за периода от 07.02 до 11.02.2022г  включително за  учениците от  8а, 9а и 11а клас

-за периода от 14.02 до 18.02.2022г. включително за  учениците от 10а,10б и 12а клас