ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗТОЯНИЕ ОТ 1.04.2021 Г.

Във връзка заповед№РД-01-194 от 30.03.2021г. на министъра на здравеопазването и  заповед №РД09-798 от 31.03.2021г на министъра на образованието и науката , се удължава обучението в електронна среда от растояние за учениците от 8 до 12 клас  до 11.04.2021г.