ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗТОЯНИЕ ОТ 18.03.2021 Г.

Във връзка решение на Областния координационен щаб – Област Велико Търново  и Заповед №РД09-715  от 17.03.2021г на Министъра на образованието и науката се преминава от присъствено обучение в обучение в електронна среда от растояние за учениците от 8 до 12 клас  за времето от 18.03.2021г. до 31.03.2021г. включително.