Олимпиади

Олимпиади  и сътезания 2023-2024 г

 

Български език и литература – 23.01.2024г. – 14,30

Английски език – 15.01.2024г. – 14,30

Математика – 04.12.2024г. – 14,30

История и цивилизации – 08.01.2024г. – 14,30

География и икономика  – 10.01.2024г. – 14,30

Техническо чертане – 08.02.2024г.  – 14,30

Най- добър техник в машиностроенето – 23.01.2024г. – 14,30

Най – добър млад заварчик – 17.02.2024г. – 14,30