ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 2020

На 07.12.2020 г.  ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров” гр. Горна Оряховица отбелязва своята  43 – та годишнина по нетрадиционен начин. Онлайн празник, с онлайн домакини и гости. Гимназията се развива като единствена на територията на България училищна институция, която подготвя кадри за железопътния транспорт. Училището с гордост и отговорност  носи името на своя патрон. ПГЖПТ е не само място, където може да се получи добро образование – тя чертае бъдещето, определя нови хоризонти. На празника получихме виртуален поздрав от инж. Розалия Личева – Началник на РУО – Велико Търново, от Директора на гимназията инж. Иван Чолаков, поздравителни адреси от инж. Добри Добрев – кмет на Община Горна Оряховица и от директори на училища от общината.

 Поздравителните адреси са отразени в галерията в сайта на гимназията!