ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

От 03.07.2019г до 05.07.2019г. се подават документи за първи етап на класиране

прием 2019-2020г:

– Свидетелство за основно образование

– Медицинско свидетелство от личния лекар

– Служебна бележка