Представяне прием 2024 – 2025

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ  СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ

И

СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ  НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ГИМНАЗИЯТА:https://www.youtube.com/watch?v=RCRpZdTRCCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bTt62KLvZ_9DWDJXrGZciQ_ReT_ZA8wVKAHZJV_BNSjEZR6O4utwxDNg
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ В ПГЖПТ:https://www.youtube.com/watch?v=RCRpZdTRCCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0bTt62KLvZ_9DWDJXrGZciQ_ReT_ZA8wVKAHZJV_BNSjEZR6O4utwxDNg