ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

От 08.11.2021г. /понеделник/ всички ученици от 8 до 12 клас преминават в обучение в електронна среда от растояние.