Прием 2024-2025

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура”

Професия – Техник по автоматизация

защитена професия

Срок на обучение – 5 години

Дневна форма  на обучение

 •  Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност:“Механик осигурителни инсталации” , “Механик комуникационни системи”,Водач на МПС кат”В”

Завършилите могат да се реализират в Секциите  за сигнализация и телекомуникация в НК ”Железопътна инфраструктура” както и в поделенията на БТК и всички фирми в областта на телекомуникациите.

Формиране на бала – оценките от НВО по Български език и литература x 3, Математика x 1  и балообразуващи предмети -оценките по  “Информационни технологии” и ” Технологии и предприемачество” от свидетелството за основно образование

Специалност “Локомотиви и вагони”

Професия – Техник по железопътна техника

защитена професия

Срок на обучение – 5 години –

Дуална  форма на обучение /обучение чрез работа/

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване  на  правоспособност:
 • “Заварчик на ъглови шевове”, “Помощник локомотивен машинист или “Ревизор вагони”

Завършилите могат да работят в:

 • поделенията за пътнически и товарни превози;
 • жп заводи
 • локомотивни и вагонни депа;
 • ревизор-вагони;
 • като техници във всички машиностроителни предприятия.

Формиране на бала-оценките от НВО по Български език и литература х 3, Математика х 1 и балообразуващи предмети-оценките по “Технологии и предприемачесво” и “Информационни технологии” от свидетелството за основно образование

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА В ГИМНАЗИЯТА ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ, ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ –

– Служебна бележка с резултатите от НВО,

– Свидетелство за основно образование

– Медицинско свидетелство от личния лекар – при записване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

I-во класиране –  до 08.07.2024 г.

II-ро класиране – от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.

III-то класиране – от 26.07.2024 г. до 29.07.2024 г.

IV -то класиране – от 05.08.2024 г. до 06.08.2024 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

I-во класиране – до 12.07.2024г.

II-ро класиране – до 19.07.2024г.

III-то класиране – до 30.07.2024г.

IV -то класиране – до 07.08.2024 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

I-во класиране –  до 17  юли 2024г.

II-ро класиране – до 24  юли 2024г.

III-то класиране –до 01  август 2024г.

IV -то класиране – до 09.08.2024 г.

Училищната комисия  по приема на ученици ще извършва дейността си всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на  класиране и записване до 09 септември 2024г.

ГИМНАЗИЯТА  ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!!!!!!!!

За ученици от други населени места,  се осигурява безплатно ползване на ученическото общежитие на ПГЖПТ “Н. Й. Вапцаров” или безплатни карти за пътуване.

За всички приети ученици  за обучение през учебната 2024-2025 година се осигуряват и предоставят месечни стипендии за защитени професии, които не зависят от успеха на ученика и доходите на родителите!

ДП”НКЖИ” и БДЖ-ПП предлагат на всички ученици от осми до дванадесети клас участие в  спитендиантски програми и осигуряване на реализация по избраната професия.