Прием на ученици

В “Прочетете повече” ще намерите датите за кандидастване.

Специалности:

Ръководител движение – професия организатор по експлоатация в ЖП инфраструктурата

Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура – специалност техник по автоматизация

Локомотиви и вагони – специалност техник по железопътна техника