Приведствие на директора

Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, учители и служители.

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Й.Вапцаров”  навърши  46 години

Всички ние, бивши и настоящи създадохме и утвърдихме името на нашето училище като учебно заведение от национално значение с богата материално-техническа база за подготовка на кадри по основните железопътни специалности.

Гордост и чест за всички нас е, че през тези години над 5000 възпитаници, придобили знания и умения в нашето училище, днес са изградени личности, утвърдили се в живота като железничари, инженери, специалисти в различни отрасли на  икономиката на страната.

В навечерието на патронния празник, отбелязвайки 46-годишния юбилей, пожелавам на всички ученици, учители и служители много здраве и дълголетие!