Ръководител движение (Нова специалност)

Професия – Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура

Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:

– Ръководител движение;

– за постови стрелочник;

– за прелезопазач;

– Организатор по експлоатация в жп инфраструктура

– Спедитор;

Завършилите могат да намерят реализация както в транспортни, спедиторски фирми и предприятия.
Придобитата квалификация се признава в Европейския съюз.