РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 16.10.2019 година /сряда/ от 17,00 часа  в Учебен корпус №1 на ПГЖПТ”Н.Й.Вапцаров” ще се проведе  родителска среща с дневен ред.

1.Запознаване с правилниците и плановете на гимназията за уч.2019-2020г

2.Запознаване с Училищния учебен план.

3.Запознаване с графици за първия учебен срок.

4.Избор на представители на родителите за участие в Обществения съвет на гимназията.

5.Индивидуални срещи с учители.