Секторна програма Коменски

МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ ПРЕОТКРИВАТ И ПАЗЯТ ЖИВИ ФОЛКЛОРНИ ТРАДИЦИИ – 01.08.2013 – 31.07.2015

От 01.08.2013 г. гимназията работи по нов проект по секторна програма “Коменски” с партньори от Литва, Полша, Румъния и Турция. Координиращо училище за проекта е Професионална гимназия по железопътен транспорт “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Горна Оряховица, България.

Проектът има за цел:

– Участващите училища да се обединят в изучаването на фолклора, традициите и културата на всяка страна партньор в проекта;

– Да даде възможност на учениците от всички страни да покажат магичната сила на фолклорните танци, фолклорната музика и традициини костюми и да въздействат на останалите;

– Да повиши опита свързан с разнообразието на европейската култура и да помогне на учители и ученици да преодолеят предразсъдъците, стереотипа и ксенофобията а също така и да преоткрият и запазят живи фолклорните традиции.

Ще бъдат изготвени различни финални продукти като: наръчник за фолклора, многоезичен речник, постер, лого, шапки на проекта, уеб сайта, DVD на проекта, а също така ще бъдат изготвени изложби свързани със страната, занаятите, храната. По време на някои работни срещи ще има международни фестивали посветени на танците и музиката в партньорските страни.

Уеб сайтове на партньорите ни в проекта:

Литва: Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija: www.gam.lt

Полша: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży: www.nowytarg.edu.pl

Румъния: LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO PITESTI:

Турция: Arif Nihat Asya Ortaokulu: www.bursaarifnihatasya.k12.tr

 

 


 

ЕВРОПЕЙСКИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ ГОВОРЕЩИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО – 01.08.2011 – 31.07.2013

От 01.08.2011 г. гимназията работи по нов проект по секторна програма “Коменски”, съвместно с партньори от Турция, Румъния, Италия, Полша, Унгария, Португалия и Норвегия. Координиращо училище за този проект е училището от гр. Измир, Република Турция.

Проектът има за цел да създаде възможност на учениците от различни националности да си взаимодействат чрез използването на художествени, езикови и информационно-комуникационни умения, и също така ще им помогне да възприемат стойността на сътрудничеството. Ще задълбочи познанията им за разнообразието на европейските култури и ще им помогне да преодолеят предразсъдъците и стереотипа. Учениците ще работят върху графичен дизайн, фотография, рисуване, графити, музикални изпълнения, танци и кратки пиеси. Темите на тези дейности ще са основно толерантност, братство и европейско гражданство. Учениците от всяко училище – участник в проекта ще създадат лого от които ще бъде избрано най-доброто за лого на проекта.  Ще бъде изработен речник с термини свързани с изкуството на осем езика, брошура, електронна книга, уебсайт, DVD с филми, тениски на проекта и календар на изкуствата за 2014 г. Ще бъдат направени изложби с ученически творби по проекта, които ще бъдат достъпни за всички граждани на региона ни.  Учениците ще имат възможност да изготвят презентации и да проведат дискусии за техните страни и начина на живот. Те ще предат различни послания чрез техните музикални и танцови изпълнения, снимки и рисунки, за борба с расизма, предразсъдъците и ксенофобията.

Уеб сайтове на участниците в проекта:

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi – www.esdal.k12.tr

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – www.kossuth-saujhely.sulinet.hu

Horten Videregaaende Skole – http://hvs.vfk.no

Escola Básica e Secundária da Bemposta

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki – www.zs2.lubartow.pl

LICEUL TEORETIC “TRAIAN” – www.liceultraiandeva.ro

IIS Ettore Majorana – www.itisavezzano.it

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЯНИ НА САЙТА НА ПРОЕКТА: www.etsta.org

 

 


 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ПРИЯТЕЛИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 01.08.2009 – 31.07.2011

От 01.08.2009 година гимназията работи по нов проект по секторна програма “Коменски”, съвместно с партньори от Румъния, Италия, Франция и Полша. Училището ни е координатор в този проект. Целта е учениците ни да бъдат запознати с техническите, технологическите и икономическите аспекти и въздействието на новите технологии върху околната среда. Петте училища ще си сътрудничат при проучването на възобновяемите енергийни източници. Всяка една от страните партньори ще си избере един възобновяем енергиен източник, който ще развие обстойно. Всички изготвени материали по време на проекта ще бъдат разпространени в обществеността.

Партньори са ни:

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato www.ipia.it

Colegiul National Vocational “Nicolae Titulescu” http://www.cnvnt.ro

Zespol Szkol Mechanicznych – CKP nr 2 www.mechaniak.com.pl

LYCÉE PROFESSIONEL AMBLARD http://www.ac-grenoble.fr/lycee/amblard.valence/

Уеб сайт на проекта:  http://res-comenius.webnode.com/

 

 


 

СЪВРЕМЕННА ТРАНСПОРТНА ИНДУСТРИЯ В ЕВРОПА, ПЕРСПЕКТИВИ, РАЗВИТИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯТА Й ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. 01.09.2007 – 31.08.2009

 

Проектът имаше за цел да работят едновременно ученици от технически училища от три европейски държави – Франция, Полша и България. Учениците от трите училища развиха подробно темите съответстващи на училищните им програми – железопътен транспорт от българските ученици, воден транспорт от полските ученици и въздушен транспорт от френските ученици. Изготвен беше четириезичен речник с транспортни термини, а също и множество презентации и документи на английски и родния език на всеки партньор.

Освен темата за транспорта в Европа бяха направени презентации за училищата, града, региона и страната на всеки партньор, които бяха представени на конференции по време нa международните работни срещи.

Част от резултатите от съвместната ни работа могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.zst.szkola.internetdsl.pl/

Партниращите ни училища бяха:

Франция: LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE LE GARROS in Auch http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-le-garros-auch/

Полша: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH in Olecko http://www.zst.olecko.pl/