След VII клас за 2024-2025 година

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Специалност “Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура”

Професия – Техник по автоматизация

защитена професия

Срок на обучение – 5 години

Дневна форма  на обучение

 •  Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване на правоспособност:“Механик осигурителни инсталации” , “Механик комуникационни системи”,Водач на МПС кат”В”

Завършилите могат да се реализират в Секциите  за сигнализация и телекомуникация в НК ”Железопътна инфраструктура” както и в поделенията на БТК и всички фирми в областта на телекомуникациите.

Формиране на бала – оценките от НВО по Български език и литература x 3, Математика x 1  и балообразуващи предмети -оценките по  “Информационни технологии” и ” Технологии и предприемачество” от свидетелството за основно образование

Специалност “Локомотиви и вагони”

Професия – Техник по железопътна техника

защитена професия

Срок на обучение – 5 години –

Дуална  форма на обучение /обучение чрез работа/

 • Изучаване на Английски език
 • Придобиване на II и III степен на професионална квалификация по специалността;
 • Придобиване  на  правоспособност:
 • “Заварчик на ъглови шевове”, “Помощник локомотивен машинист или “Ревизор вагони”

Завършилите могат да работят в:

 • поделенията за пътнически и товарни превози;
 • жп заводи
 • локомотивни и вагонни депа;
 • ревизор-вагони;
 • като техници във всички машиностроителни предприятия.

Формиране на бала-оценките от НВО по Български език и литература х 3, Математика х 1 и балообразуващи предмети-оценките по “Технологии и предприемачесво” и “Информационни технологии” от свидетелството за основно образование

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА В ГИМНАЗИЯТА ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ, ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ –

– Служебна бележка с резултатите от НВО,

– Свидетелство за основно образование

– Медицинско свидетелство от личния лекар – при записване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

I-во класиране –  до 08.07.2024 г.

II-ро класиране – от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.

III-то класиране – от 26.07.2024 г. до 29.07.2024 г.

IV -то класиране – от 05.08.2024 г. до 06.08.2024 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

I-во класиране – до 12.07.2024г.

II-ро класиране – до 19.07.2024г.

III-то класиране – до 30.07.2024г.

IV -то класиране – до 07.08.2024 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

I-во класиране –  до 17  юли 2024г.

II-ро класиране – до 24  юли 2024г.

III-то класиране –до 01  август 2024г.

IV -то класиране – до 09.08.2024 г.

Училищната комисия  по приема на ученици ще извършва дейността си всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на  класиране и записване до 09 септември 2024г.

ГИМНАЗИЯТА  ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!!!!!!!!

За ученици от други населени места,  се осигурява безплатно ползване на ученическото общежитие на ПГЖПТ “Н. Й. Вапцаров” и безплатни карти за пътуване.

 

За всички приети ученици за обучение през учебната 2024-2025 година се осигуряват и предоставят месечни стипендии за защитени професии, които не зависят от успеха на ученика и доходите на родителите!

ДП”НКЖИ” и БДЖ-ПП предлагат на всички ученици от осми до дванадесети клас участие в  спитендиантски програми и осигуряване на реализация по избраната професия.