Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

Професионално направление:

код № 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код № 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код № 5220105 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

Допълнителни правоспособности:

v                Машинист на подвижни работни площадки;

v                Механик контактна мрежа.

Дневна и дуална форма на обучение

Основната цел на обучението е овладяване на система от знания и умения за проектиране, конструиране, диагностика, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати и уредби в жп транспорта.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • по експлоатацията и ремонта на тяговите подстанции и контактни мрежи към всички предприятия на Национална компания ”Железопътна инфраструктура”;
  • Метрополитен;
  • по ремонта и поддръжката на електрообзавеждането на подвижен жп състав в локомотивните и вагонни депа;
  • по ремонта и поддръжката в електроснабдителните райони на НЕК и електроразпределителните компании;
  • електротехници по поддръжка на електрически съоръжения в бита и промишлеността;
  • като електротехници при направа и поддръжка на електрически инсталации.
Дуална форма на обучение
“БДЖ – ПП” ЕООД осигурява:
1. Стипендии изплащани през целия период на дуално обучение
– за отличен успех над 5,50
– за успех над 4,00
2. Работа, съчетана с обучение
3. Доходи на 17 годишна възраст
4. Придобиване на осигурителен стаж и опит
5. Възможности за преференциален прием във ВТУ “Тодор Каблешков” СОфия
6. Гарантирана реализация в системата на БДЖ