Специалност: ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

Професионално направление:

код № 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Професия:

код № 525070 техник по по железопътна техника

Специалност:

код № 5230701 локомотиви и вагони

Допълнителни правоспособности:

v                 Заварчик;

v                 Помощник-локомотивен машинист;

v                 Ревизор вагони.

Дневна форма на обучение

Основната цел на обучението по професията „Техник по железопътна техника” е осигуряване на висококвалифицирани кадри в областта на диагностиката, ремонта, монтажа, демонтажа и регулирането на възлите и агрегатите на локомотивите и вагоните.

Дуална форма на обучение

“БДЖ – ПП “ЕООД осигурява:

1. Стипендии изплащани през целия период на дуално обучение

– за отличен успех на 5,50

– за успех над 4,00

2. Работа, съчетана с обучение

3. Доходи на 17 годишна възраст

4. Придобиване на осигурителен стаж и опит

5. Възможности за преференциален прием във ВТУ ” Тодор Каблешков” София

6. Гарантирана реализация в системата на БДЖ

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Държавни и частни превозвачи в железопътния транспорт;
  • Метрополитен;
  • машиностроенето;
  • частни фирми, занимаващи се с ремонт и поддръжка;
  • автосервизи;
  • жп заводи, локомотивни и вагонни депа и работилници;
  • помощник-локомотивни машинисти и ревизор-вагони;
  • заварчици, техници и монтьори.