Специалност: РЪКОВОДИТЕЛ ДВИЖЕНИЕ

Професионално направление:

код № 840 Транспортни услуги

Професия:

код № 840030 Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура

Специалност:

код № 8400302 Ръководител движение

Допълнителни правоспособности:

v ръководител движение;

v постови стрлочник

прелезопазач

v Управление на МПС – категория „В“.

Дневна и дуална форма на обучение

Учениците от специалност: „Ръководител движение” се обучават по учебни програми, съобразени с новите тенденции и изисквания в областта на железопътния транспорт, в модерно оборудвани кабинети и лаборатории.

Основната цел е учениците да получат знания и умения за прилагане на нормативните документи и тарифите в железопътния транспорт за вътрешно и международно съобщение.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

Национална компания „Железопътна инфраструктура”;  Управление движението на влаковете и гаровата дейност
Метрополитен;
спедиторски фирми;
автотранспортни фирми;
автогари, летища, пристанища;
други отрасли на икономиката като среден ръководен кадри.