Специалност: ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Професионално направление:

код № 840 Транспортни услуги

Професия:

код № 840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

Специалност:

код № 8400801 Търговска експлоатация на железопътния транспорт

Допълнителни правоспособности:

v    влаков кондуктор;

v    ръководител търговска експлоатация и билето-багажен касиер;

v     Управление на МПС – категория „В“.

Дневна форма на обучение

Учениците от специалност: „Търговска експлоатация на железопътния транспорт” се обучават по учебни програми, съобразени с новите тенденции и изисквания в областта на железопътния транспорт, в модерно оборудвани кабинети и лаборатории.

Основната цел е учениците да получат знания и умения за прилагане на нормативните документи и тарифите в железопътния транспорт за вътрешно и международно съобщение.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  • Пътнически и товарни превози на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД;
  • Национална компания „Железопътна инфраструктура”;
  • Метрополитен;
  • спедиторски фирми;
  • автотранспортни фирми;
  • автогари, летища, пристанища;
  • други отрасли на икономиката като икономически кадри.