Тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“.

Тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“.

На 13.03.2024 г. в зала 3 на Регионално управление на образованието се състоя тържествено награждаване на отличените проекти в Националният ученически конкурс „Наследник съм на …..“. Конкурсът  е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и е организиран от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

На областно ниво са отличени проектите на учениците Милена Атанасова от СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица, Пресияна Филипова от ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново и Кирил Николов от ПГЖПТ „Никола Йонков Вапцаров“, Горна Оряховица.

Учениците представиха резултати от изследователска дейност за родственици, участвали във войните и есета, свързани с героизма на българските войни в Балканските войни – войни-изпитание за стопанските, военните и духовните сили на народа ни.