Ученическо общежитие

За учениците от други населени места е осигурено общежитие, намиращо се в района на училището с всички необходими условия. Грижите за учениците в общежитието са възложени на  възпитател  за осъществяване на непрекъснат контрол и грижи за социално битовите условия и организиране на свободното време на учениците.

Общежитието разполага със стаи за момичета.

Всички новопостъпили ученици в гимназията се ползват с предимство при настаняване в ученическото общежитие

Повече информация за живота на учениците в общежитието можете да намерите на следния адрес: http://dzk.alle.bg