Училищен координационен съвет по справяне с тормоза

Състав на Училищен Координационен Съвет за Справяне с Насилието:

 Членове:  

1. инж.Светла Кирова– старши учител

2. Валентина Ленова – старши възпитател

3. Веселин Христов Маринов– родител

4. Димитър Коев – ученик от 10″а” клас

5. Симона Бранди – ученичка от 12″а” клас

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ