За гимназията

Спортни събития

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2014-2015   Учебна  2012-2013 година Четвърто място в традиционната лекоатлетическа щафета – обиколка на град Горна Оряховица – 15.05.2013 г. Първо място за

Прочетете повече »

Материална база

Гимназията разполага със съвременна материално-техническа база, включваща кабинети по: – общообразователна подготовка – общопрофесионална подготовка – специална подготовка – езиков кабинет – компютърни кабинети – учебен корпус

Прочетете повече »

Общежития

За учениците от други населени места е осигурено общежитие, намиращо се в района на училището с всички необходими условия. Грижите за учениците в общежитието са възложени на

Прочетете повече »

Прием на ученици

В “Прочетете повече” ще намерите датите за кандидастване. Специалности: Ръководител движение – професия организатор по експлоатация в ЖП инфраструктурата Осигурителни и комуникационни системи в железопътната

Прочетете повече »