Документи

Документи

МЕХАНИЗЪМ
за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества.

Заповед

Механизъм

Приложение от №1 до №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

 

Примерен фаил

Примерен файл

Кратко описание

Кратко описание