Достъп до обществена информация

В ПГЖПТ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Горна Оряховица се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на ПГЖПТ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Горна Оряховица
всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа или на електронната поща на гимназията – pgjpt_go@abv.bg
Адрес:
гр. Горна Оряховица, ул.”Антон Страшимиров” № 44, Учебен корпус №1, етаж 2, тел.0681-26856

 

Вътрешни правила на ПГЖПТ”Н.Й.Вапцаров ” за достъп до обществена информация.

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, таксите и форматите в които се поддържа информацията.

Заявление за достъп до обществена информация.

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Правомощия на директора.