КРЪГЛА МАСА 2019 Г.

На 20.11.2019г. в зала 1205 на ПГЖПТ”Н.Й.,Вапцаров” от 14,00 часа, ще се проведе кръгла маса на тема: “Професионалното образование  и обучение, в областа на железопътния транспорт.Перспективи и тенденции за развитие”

Поканени са  представители на професионалните гимназии по железопътен транспорт, държавни институции и ведомства, РУО – Велико Търново, Община Горна Оряховица, ръководители на железопътни поделения, ръководители „Човешки ресурси“ на „Холдинг БДЖ”, ДП НКЖИ, частни превозвачи и др.