Обществен съвет

Обществен съвет

Състав

Председател: Валентина Станева Брязова - представител на родителите, Членове: 1.инж.Калин Тодоров Тодоров- представител на работодателите; 2. Лидия Илиева Прокопова-представител на МОН; 3.Катерина Георгиева Петрова-представител на родителите; 4.Данаил Венков Ангелов-предствител на родителите

Молба за прием

Кратко описание

Молба за прием

Кратко описание