ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

ПГЖПТ”Н.Й.Вапцаров” е одобрена за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 г. за “Ремонт на ученическото общежитие и частичен ремонт на санитарните възли във всички сгради. Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС № 262 от 29.07.2021 г. Предстои цялостно освежаване на спалните помещения,подмяна на ел. инсталация и ВИК, ремонт на санитарните помещения и в учебните корпуси с което ще се осигурят по добри условия на учениците от гимназията.