Свободни места за ученици

8 клас – 

специалност: Ръководител движение – 7 бр.

специалност: Локомотиви и вагони – 6 бр.

9 клас  

специалност: Осигурителни и икомуникационни системи в жп инфраструктура – 8 бр.

специалност: Локомотиви ивагони – 7 бр.

10 клас 

специалност: Осигурителни и комуникационни системи в жп  инфраструктура – 6 бр.

специалност: Локомотиви и вагони – 7 бр.

11 клас 

специалност: Ръководител движение – 16 бр.

специалност: Локомотиви  и вагони – 19 бр.

12 клас

специалност: Локомотиви ивагони- 19