Държавни изпити

Държавни зрелостни изпити 2023 година

Дати за провеждане на задължителни държавни зрелостни изпити:

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

Срок за подаване на заявления 06.02.2023 г – 21.02.2023 г

Заължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература   — 19.05.2023 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в часта му по теория на професията)   —  23.05.2023 г начало 8.30ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05.2023 г. – 31.05.2023 г.

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

Срок за подаване на заявления 26.06.2023 г – 07.07.2023 г

Задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература 24.08.2023 г начало 8.30ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в часта му по теория на професията) —  25.08.2023 г начало 8.30ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 28.08.2023 г. – 01.09.2023 г.

Провеждане на държавни изпити за придобиване на I -ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация през учебната 2022  / 2023 година.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Правоспособност се придобива след завършен XII клас и положени изпити по теория и практика. Изпитите се провеждат по национални изпитни програми. Организацията и графикът за провеждане им се определят със заповед на Директора на ПГ по ЖПТ  и ИА”ЖА”.

Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност.