Локомотиви и вагони

Професия – техник по железопътна техника
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
– Заварчик на ъглови шевове;
– Помощник локомотивен машинист;
– Ревизор вагони;
Завършилите могат да намерят реализация като помощник машинисти, ревизор-вагони, заварчици, монтьори и техници във всички железопътни, автотранспортни и машиностроителни фирми и предприятия.
Придобитата квалификация се признава в Европейския съюз.