Националното състезание “Най-добър млад заварчик”

На 15.02.2023 г. в ПГЖПТ “Н. Й. Вапцаров” се проведе училищен кръг на Националното състезание “Най-добър млад заварчик”. Най-добре се представиха учениците: Атанас Иванов Атанасов от XI „б“ клас и Деян Радославов Дончев от XII „а“ клас и ще бъдат предложени за участие в националния кръг. Пожелаваме им успех!