Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. –05.02.2024 г. –  междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни – официални празници

06.09.2023 г. – Ден на Съединението;
22.09.2023 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2023 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2023 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2023 г. – Рождество Христово;

01.01.2024 г. – Нова година;
03.03.2024 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
01.05.2024 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2024 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2024 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
10.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас
12.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на  Х клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

13.05.2024 г.    XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.    І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.    IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.    V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)