Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Й. Вапцаров"

История

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Никола Йонков Вапцаров” е единственото на територията в Северна България и второ в страната училище, подготвящо кадри за железопътния транспорт.

Гимназията е създадена на 01.09.1977 година като СПТУ по железопътен транспорт, за задоволяване нуждите на железопътния транспорт. Тогава започват редовни занятия 108 ученика, разпределени в три паралелки.

През 1981 година – четири години след създаването си, СПТУ по железопътен транспорт, приема името на поета Никола Вапцаров. Бойка Вапцарова става кръстница на училището и завещава идеите на поета революционер.

 

През 1983/84 година започва обучението на ученици от УПК по железопътен транспорт със специалност Помощник-локомотивен машинист и Търговска експлоатация. През 1987/88 година специалностите са вече пет на брой, учениците – 502.

Започва обновяването на сградния фонд. Изграждат се нови учебни корпуси с кабинети по автоматизация, информатика, контактни мрежи, чуждоезиково обучение, електротехнически лаборатории, работилници и библиотека. Открит е и първият в града младежки комплекс, изграден с доброволен труд на ученици и учители.

Празнувайки 15-годишнината си през учебната 1991/1992 година, СПТУ по железопътен транспорт е преобразувано на Техникум по железопътен транспорт. Годишнината ще се запомни и с първото състезание по професии.

От учебната 2001/2002 година със заповед на Министъра на образованието и науката училището е преобразувано в Професионална гимназия по железопътен транспорт.

На 30 годишния си юбилей гимназията отчита и своите постижения в разработване и реализиране на проекти от национално и медународно равнище.

Днес гимназията разполага с добър екип от учители-професионалисти, работещи в съвременна материално-техническа база и осъществяващи качествен учебен процес, привлекателен за учениците и базиран на уважение, доверие и грижа към всеки един от тях.

В настоящите условия на преструктуриране на железниците Професионална гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица предоставя отлични възможности за получаване на професионално образование и успешна реализация след завършване на средно образование.