Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

От 05.10.2020 г. до 08.10.2020г в ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров” ще се проведат родителски срещи по класове. График за провеждане на родителски срещи по класове Дневен ред

Прочетете повече »

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми ученици, учители и родители, Във връзка въведените строги противоепидемични мерки на територията на цялата страна, една от които е преустановяването на учебните занятия и

Прочетете повече »

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 26.02.2020 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща при следния дневен ред: 1. Резултати от образователния процес. 2. Превенция на обучителните затруднения

Прочетете повече »

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Със  Заповед №РД09-213/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката  дните от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Велико

Прочетете повече »