Родителска среща

На 19.10.2022г . от  17,30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от всички класове.