ETSTA проект 2011 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ТИЙНЕЙДЖЪРИ ГОВОРЕЩИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО – 01.08.2011 – 31.07.2013

European Teens Speaking through Art – ETSTA

От 01.08.2011 г. гимназията работи по нов проект по секторна програма Коменски, съвместно с партньори от Турция, Румъния, Италия, Полша, Унгария, Португалия и Норвегия. Координиращо училище за този проект е училището от гр. Измир, Република Турция.

Проектът има за цел да създаде възможност на учениците от различни националности да си взаимодействат чрез използването на художествени, езикови и информационно-комуникационни умения, и също така ще им помогне да възприемат стойността на сътрудничеството. Ще задълбочи познанията им за разнообразието на европейските култури и ще им помогне да преодолеят предразсъдъците и стереотипа. Учениците ще работят върху графичен дизайн, фотография, рисуване, графити, музикални изпълнения, танци и кратки пиеси. Темите на тези дейности ще са основно толерантност, братство и европейско гражданство. Учениците от всяко училище – участник в проекта ще създадат лого от които ще бъде избрано най-доброто за лого на проекта.  Ще бъде изработен речник с термини свързани с изкуството на осем езика, брошура, електронна книга, уебсайт, DVD с филми, тениски на проекта и календар на изкуствата за 2014 г. Ще бъдат направени изложби с ученически творби по проекта, които ще бъдат достъпни за всички граждани на региона ни.  Учениците ще имат възможност да изготвят презентации и да проведат дискусии за техните страни и начина на живот. Те ще предат различни послания чрез техните музикални и танцови изпълнения, снимки и рисунки, за борба с расизма, предразсъдъците и ксенофобията.

Уеб сайтове на участниците в проекта:

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi – www.esdal.k12.tr

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – www.kossuth-saujhely.sulinet.hu

Horten Videregaaende Skole – http://hvs.vfk.no

Escola Básica e Secundária da Bemposta

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki – www.zs2.lubartow.pl

LICEUL TEORETIC “TRAIAN” – www.liceultraiandeva.ro

IIS Ettore Majorana – www.itisavezzano.it

 


 

23.10.2011 г. – 28.10.2011 г.

Ще се проведе работна среща в Република Турция, гр. Измир.

По време на работната среща ще бъдат представени празентации за: “Моето училище, моят град, моята страна” и “Графитите изкуство или вандализъм”. Ще бъде дискутирана темата за графитите изкуство или вандализъм. Всички учасници в проекта ще изготвят изложба от снимки на техните страни и начина на живот. Учениците ще работят с графити по време на специална сесия по време на работната среща по проекта. От ПГЖПТ в работната среща ще вземат участие Александър Попов 11″в” клас, Мели Ахмедов 11″б” клас, Николай Николов 11″а” клас.

 


Избрано е лого на проекта. От осемте предложения за лого на проект с най-много гласове беше избрана полската идея за лого на проекта.

 


 

03.04.2012 г – 07.04.2012 г.

Професионална гимназия по железопътен транспорт е домакин на работна среща по проекта. Ще се обсъдят идеите за дизайн на тениските на проекта и календара на изкуствата за 2014 г. Културната програма включва разглеждане на Велико Търново, Арбанаси и София.

 


 

22.04.2012 – 27.04.2012

Работна среща по проекта в Република Полша. Тема на работната среща е музиката в страните партньори по проекта. Ще бъдат представени презентации на тема: “Музиката в моята страна” и “Какъв би бил животът ни без музика”. Учениците от осемте страни ще представят фолклорни песни. От нашата гимназия в работната среща по проекта участие ще вземат: Мартин Конакчиев от Хб клас, Николай Димитров от Ха клас, Татяна Иванова ХІа клас и Даниел Костов ХІа клас.

 


Уеб страница на проекта: www.etsta.org

 


 

13.10.2012 – 20.10.2012

Работна среща по проекта в Република Унгария. Тема на работната среща са танците в страните партньрои по проекта. Ще бъде представена презентация на тема: “Танците в моята страна”. Ще се проведе дискусия на тема: “Какви са общите ценности на европейските страни”. Учениците от осемте страни ще представят фолклорни и съвременни тацни. От нашата гимназия в работната среща по проекта ще вземат участие: Мартин Конакчиев от ХIб клас, Мариян Илиев от ХIб клас, Симона Кръстева ХІIа клас и Гошо Алърков ХІIб клас. На международно младежко парти нашите ученици ще обучават учениците от другите страни да танцуват нашите народни танци.