Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти в ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Горна Оряховица

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие

1

Работа  на учителя с проблемни ученици

ПГЖПТ

09.06.2022г

14,30 – 16,30

МО – класни ръководители

7

 2.

Образователна визия-методи и средства на обучение

ПГЖПТ

22.06.2022г.

14,30 – 16,30

МО – ООП

8

  3.

 4.

.