ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка въведените строги противоепидемични мерки на територията на цялата страна, една от които е преустановяването на учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 29 март 2020 г. в ПГЖПТ „Н.Й .Вапцаров “  от 16 март 2020 г. (понеделник) се въвеждат  дистанционни форми на обучение за учениците от  VIII  до XII клас.

Скъпи ученици,
Класните ръководители ще изпратят на всеки от Вас график за дистанционно обучение по паралелки.  Ежедневно ще имате до 4 учебни часа. Те ще започват в 9.00 часа сутринта с петнадесетминутни междучасия, всеки делничен ден. Ще имате достъп до електронните ресурси чрез електронния дневник на гимназията“ Школо“,електронни платформи и електронни материали  на издателствата .  От Вашите учители ще получавате  материали, указания, тестове, упражнения, проекти, видеоклипове. Призовавам  Ви, да бъдете отговорни, последователни  в изпълнението на ученическите си задължения. Ежедневно общувайте дистанционно с учителите, задавайте въпроси, интересувайте се за динамиката на събитията, които произтичат от установеното извънредно положение.

Скъпи колеги,

Убеден съм, че с общи усилия и постоянство, при спазване на правилата и предприетите мерки ще се справим.

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров”