ПРОГРАМА “ТОПЪЛ ОБЯД”

На 2 декември 2019 година в Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Й.Вапцаров” град Горна Оряховица в присъствието на г-жа Румяна Христова – специалист от ОС на БЧК и ръководството на гимназията стартира Програма “Топъл обяд”, която се реализира в рамките на Партньорската мрежа за благотворителност на Българския червен кръст. Програма “Топъл обяд” ще осигури на 48 деца и ученици в училище, в т.ч. и на тези от уязвимите групи, чрез осигуряване на топъл и качествен обяд. Целта е преодоляване на ниския стандарт на живот като фактор за нередовно посещаване на училище. Целевата група обхваща ученици от социално – слаби семейства, с безработни родители, сираци и полусираци.